Lär barnen gå fint

Jag blir lika förundrad varje gång jag ser ett barn som är ute och går med hunden och som försöker göra som pappa eller mamma. Synen är intressant ur fler perspektiv. Barn som dras omkring av hund som är på tur med barn och inte tvärt om. Barnet försöker korrigera hunden att inte dra i koppel och har vid korrigeringstidpunkten en bister min (ledarskapsminen).

Detta är en av anledningarna till att vi inte längre använder oss av korrieringsbaserad träning, barn gör inte som vi säger utan som vi gör.

Korrigeringsbaserad träning kräver timining och konsekvensen ska alltid infinna sig annars så gör hunden rätt och fortsätter sitt felaktiga beteende. Få barn har den timningen och styrkan att korrigera rätt, och jag tycker inte heller att det ser så trevligt ut.

Jag skulle som förälder lägga upp träningen av barn och hund på följande sätt. Börja med en valp som inte kan dra omkull barnet.

Lär barn att att säga bra och ge gobit när de går. Inte så enklet som man kan tro de vill gärna stanna när de ger belöningen.

Kriterie för barnet:

Säg bra när hunden tittar på dig ge belöning

Börja gå och säg bra när hunden följer efter och ge belöning

Fortsätt gå och när hund tittar på dig säg bra och ge belöning gåendes.

Om hunden drar stå still, vänta till hunden kommer tillbaka och tar kontakt.

Säg bra för kontakt och belöna några gånger och fortsätt framåt.

Träna korta pass

Innan hunden börjar tränas av barnet. Ska grundfärdigheterna, kontakt, följa efter tränas av vuxen med klicker så att hunden har baskunskaperna. Lär hunden att den får dra i sele men inte i halsband.

Speak Your Mind

*

*