Har inte träningsmetoden gått ut på datum?

Det skal aldri skje igen
Var och en må träna med den metod som de är övertygad om att det kommer att fungera. Men med tanke på reaktionen från allmänheten på detta videoklipp så undrar jag om det inte är dags att börja tänka om. Jag är inte heller övertygad om att behandla hunden på så sätt att man bär den tillbaka i nackskinnet och ljumsken är så effektiv träningsmetod. Har hunden redan valt att gå efter fågel så ser jag inte vad det har för inlärningseffekt att straffa hunden på detta sätt. Möjligtvis lär sig hunden att hålla sig undan sin förare eftersom den inte förstår vad han egentligen vill, eller blir osäker när förare kommer upp till hunden i samband med fågel.

Speak Your Mind

*

*