Fokus på vad hunden ska göra

Fokusera på vad hunden ska göra och inte på vad den inte ska göra!

Ibland har vi en förmåga att fokusera på i mitt tycke fel saker, om det beror på att vi är så vana vid att leta fel, lyssnat på en expert, eller vad, kan ju vara öppet för fri tolkning.

Jag anser att för att man ska bli bra på någonting så måste man av och till lära sig av sina misstag och detta gäller även ur ett hundperspektiv.

Vi ska fokusera på det vi vill ska hända och inte det som inte ska hända.

Kräver förmodligen en mer ingående förklaring. Vi pratar om, när ska vi släppa hunden på fjället och hur beter man sig när hunden står och vad ska man göra för att det inte blir fel. Ungefär 1 miljoner saker som kan bli fel men å andra sidan är det ännu fler saker som kan bli rätt. Vi kan inte hel gardera oss och därför är det bättre att fokusera på det som faktiskt blir rätt.

Vi fokuserar på att hunden ska stanna när vi vill Och inte på att den inte ska gå efter fågel
Vi fokuserar på att ge resningsorder innan fågel går Vi fokuserar inte på att stoppa hunden innan den reser själv.
Vi fokuserar på att lära oss hundens kroppsspråk Vi fokuserar inte på att hunden förstör om den försöker komma närmare fågeln(avancerar)

Förutsättning för att vi släpper unghunden lös i fjället är att vi har en brukbar kontakt, inkallning, sitt eller ligg. Inte nödvändigtvis alla färdiga. Vi klaras oss brukbart med inkallning även om hunden inte kan sitt på håll. Har vi en stabil sitt så behöver vi ingen inkallning. OSV.

Viktigt att vi fattar beslut och höjer och sänker kriterierna snabbt utifrån situation. Er uppgift blir att när hunden stöter fågel förflytta er så att ni kommer till oppflogsplatsen.

Hunden stöter fågel när den kommer fel i vind, vi avvaktar och ser vad som händer.

Situation 1

Hunden springer hejdlöst efter och går inte att få kontakt med. Få in hunden och ta möjligheten att träna inkallning och sitt på oppflogsplats, bra möjlighet till generalisering. (denna hund har troligen jagat endel fågel tidigare i sitt liv) Här måste du eventuellt sänka kriterierna rejält. Känner ni att ni inte har kontroll på situationen och hunden ska ni inte släppa hunden något mer. Ni får resten av dagen gå på tur med hunden antingen kopplad, eller som jag skulle föredra bli dragen av hunden. Förhoppningsvis hittar ni fågel tillsammans och eftersom hunden är kopplade eller selad så har ni kontroll på situationen och ni kan sätta hunden när fågel lättar.

Situation 2

Hunden blir med låt oss säga 100 m vänder och kommer tillbaka till oppflogsplatsen. Ge beröm när hunden beslutar sig för att göra något annat än springa efter fågel, dvs stoppar upp en aning. Ge hunden ännu mer beröm belöning för att den kom tillbaka till oppflogsplatsen. (Ja du fant fuglen och det var här den var)  Låt hunden utreda ”belöning”. Klarar den av att ta mat så är den i modus för att fortsätta.

Ta en paus fundera på vad som hände, låt inte en exalterad hund och förare få fortsätta ;-)

Situation 3

Fågel lättar vi ropar/visslar sitt, ingen respons, vänta tills hunden vänder/stoppar självmant som i situation 2

Situation 4

Hunden blir med vi ropar/visslar sitt när vi tror oss veta att hunden ”hör” oss, dvs efter några meter, hunden sätter sig beröm och belöning, vi går upp till hunden. Ta tillbaka hunden till oppflogsplatsen och låt den utreda ev i koppel eller lina. Ta en paus

Situation 5

Fågel lättar vi ropar/visslar sitt hunden sätter sig! Låt hunden utreda ev i lina, här vill vi minimera risken att det flyger upp 1 fågel till som gör att hunden spricker och går efter. Ta en paus.

Situation 6

Hunden ser fågel lätta och sätter sig/stoppar upp självmant. Massa beröm och belöning, låt hunden utreda. Även här ska ni överväga att ta tag i linan när hunden utreder. Ta en paus.

Kriterier som latenstid, avstånd hund-förare, avstånd hund- fågel är frågor som ni måste ta i beaktning.

Att hunden blir kvar på oppflogsplatsen är en förutsättning för en bra utredning som förhoppningsvis leder till mer fågel i säcken. Positivt både för hund och förare.

Speak Your Mind

*

*