Fjellstårsas Lea 1ökl/ck BIR 13 juni 2010

Sandra och Lea var på klubbdagen i Härjedalen och blev BIR.
Lea2.JPG

Lea.JPG