Har inte träningsmetoden gått ut på datum?

Det skal aldri skje igen
Var och en må träna med den metod som de är övertygad om att det kommer att fungera. Men med tanke på reaktionen från allmänheten på detta videoklipp så undrar jag om det inte är dags att börja tänka om. Jag är inte heller övertygad om att behandla hunden på så sätt att man bär den tillbaka i nackskinnet och ljumsken är så effektiv träningsmetod. Har hunden redan valt att gå efter fågel så ser jag inte vad det har för inlärningseffekt att straffa hunden på detta sätt. Möjligtvis lär sig hunden att hålla sig undan sin förare eftersom den inte förstår vad han egentligen vill, eller blir osäker när förare kommer upp till hunden i samband med fågel.

Tamfågel vs vildfågel

Att vi ska träna in kommandon så att de sker när-hur och på det ställe som vi vill att det ska fungera är ju känt sedan tidigare.
Om vi tänker på hur duktiga våra hundar är på att läsa omgivningen och oss är det kanske inte så konstigt att vi har problem med övergången från träning med tamfågel till att gå ut i verkligheten och träna på vild fågel. Jag är av den uppfattningen att man inte ska överdriva träningen på tamfågel och det grundar sig främst på att vi blir så förutsägbara och hunden förstår vad som ska hända. Vi människor har en äventyrlig förmåga att inte kunna variera oss och fastnar lätt i samma träningsmönster.
Däremot så är en plats där hunden har förväntan om att det ska tränas på duvor, rapphöns och fasaner ett mycket bra tillfälle och ställe att kvalitetssäkra sina kommandon. Bland annat lär vi hunden att alla fåglar inte är mina fåglar så ta det lugn och följ med mig.
Ibland blir mina kursdeltagare frustrerade över att vi inte bara tränar på stånd, resning och ro i oppflog på duvorna. Kan bero på att jag är dålig på att förklara, det är inte hela förklaringen. Jag har en fördel av att stå utanför och analysera hund och förare och det är inte lätt att se sin egen hund när fågel lättar. Här har vi fördel av att vara på en plats med mycket fågel och vi kan få många repetitioner där jag får möjlighet att coacha föraren och de andra deltagarna kan lära sig av att titta på. Men det är ingen ide att släppa fågel om hunden inte responderar på kommando eller går in i sin egen bubbla. Mina kurser baserar sig inte på att man ska sitta på hunden för att få den i ro utan det ska komma från hunden. Passivitetsträning är tråkig träning men både effektiv och en förutsättning för att du ska få en ”lugn” hund i fågel som klarar av att tänka och inte bara reagera. Lär man sig tekniken så får man lätt ned hunden i stressnivå efter ett uppflog.
Duvor är bra för att träna ro i opplog och stökkträning med, men här är utmaningen att inte bli för förutsägbar.
Vaktlar är bra att träna stånd på och även sök som avslutas med resning in i säker bur. Resning in i bur är inget problem med en klickertränad hund och vaktlarna är vana att hanteras av bla barnen. Även voljär träning där hunden får gå mot och ifrån voljären eller bara sitta och titta på fåglarna är bra.
Rapphöns och fasaner är för de hundar som kommit en bra bit med grunddressyren. Med tanke på tillgången på ripa de senaste åren så är detta ett mycket bra komplement, förutsatt att de beter sig som vilda fåglar.
Så till fjället eller skogen och de riktigt svåra fåglarna. Förr eller senare så är det ju dit man ska, ju förr desto bättre tycker jag. Men här har vi ingen hjälp av att vi vet att det finns fågel i närheten som på ett fält. Vi måst nu helt lita på hunden och har förhoppningsvis lärt oss att läsa hunden så att vi ligger före hunden innan den står. Hur vi än vrider och vänder på saken så måste vi börja om på fjället, men vi har väl förhoppningsvis gjort hemläxan så att resan inte blir så lång.
Jag och Håvard har tillgång till både, duvor, rapphöns och vaktlar samt fjäll och skog inom behagligt avstånd. Det är väldigt sällan vi tränar på duvorna, utan vi lägger ned tid på att säkra kommandon och kontakt träning i den miljö som vi av och till släpper fågel på, vi varierar plats och miljö så mycket det bara går men fram för allt så tränar vi i skogen och fjället. Hur många är det som tar sig omaket att köra upp i marken ta ut hunden köra ett lydnadspass och sedan in i bilen igen? Alla har inte den möjligheten men de flesta med fågelhund har brukbar tillgång till skog att träna i.
Du får inte till en bra jakthund utan att vara i dess rätta miljö, däremot kan du förbereda dig så gott som det bara går med hjälp av tamfågel.

Funkar klickerträning på fågelhundar

Läser lite nu och då diverse inlägg där man ifrågasätter om klickerträning fungerar på fågelhundar. Jag ger ,mig inte in i diskussionerna då trådarna blir långa och skapar både missförstånd och saker tas ur sitt sammanhang. Jag har inte heller något emot de som tränar traditionellt är själv skolad där och menar att jag har både kunskap och erfarenhet av att praktisera de metoderna mer eller mindre framgångsrikt. Att jag nu inte valt att fortsätta på den banan bygger på att jag inte vill leta fel varken på hundar eller på mina medmänniskor, och inte vill att mina barn ska korrigera våra hundar. Dessutom tycker jag att det är mycket roligare att träna.

Av och till träffar man på hundar som är bra till trots för deras ägare, de är inte många men det händer och då spelar metoden ingen roll. Vi skulle kunna dra slutsatsen att mycket av det vi vill ha av våra hundar bygger på anlag och instinkter och viljan att vara till lags. I bästa fall så lär sig ägaren att jaga i värsta fall så ökar bara egot.

Att ge ett rakt svar på och ett recept på gör så här så får du en glimrande jakthund kan jag i ärlighetens namn inte ge. Därför att varje hund och ägare är unik. Förmågan att läsa hund är det som är svårt och det som man lär sig över tid.  Därför har jag inget emot at titta på andra dressörer såsom Ceasar Millan vars metoder jag inte är överens om alla gånger man han är duktig på att läsa hund. Jag tycker om att gå i lag med erfarna hundfolk och se hur de gör och läsa deras hundar, är en av anledningarna till att jag nu går upp som jaktprovsdomare för Nordenfjeldske fuglehundklub. Inte alla gånger är jag överens om vad de gör och hur de läser hund men det är lärorikt. Det jag aldrig låter dem göra är att de får ta min hund och visa hur det ska göras, på den punkten är jag mycket bestämd. Om det blir för mycket råling och skriking går jag därifrån. Jag påstår att jag har mycket utbyte av detta och eftersom mycket av det vi vill att hunden ska göra bygger på instinkter så kan vi träna tillsammans utan problem. Om man sedan blir uppfattad som knasig eller har noll koll på det man håller på med får man bjuda på, respekt får man om man är saklig och står för det man tror på utan att gå till anfall. Diskussioner som min metod är bättre än din metod leder ingen vart.

Vilka egenskaper är lika

  • Erfarenhet av att läsa hund.
  • Timning
  • Jobbar med instinkter

Vad skiljer

  • Tänka positivt vs negativt
  • Ledarskap
  • Antal repetitioner
  • Konsekvenserna av fel blir inte lika stora

Klickerträning bygger på inlärningspsykologins grunder och den gäller får alla djur med ryggrad.

Fokus på vad hunden ska göra

Fokusera på vad hunden ska göra och inte på vad den inte ska göra!

Ibland har vi en förmåga att fokusera på i mitt tycke fel saker, om det beror på att vi är så vana vid att leta fel, lyssnat på en expert, eller vad, kan ju vara öppet för fri tolkning.

Jag anser att för att man ska bli bra på någonting så måste man av och till lära sig av sina misstag och detta gäller även ur ett hundperspektiv.

Vi ska fokusera på det vi vill ska hända och inte det som inte ska hända.

Kräver förmodligen en mer ingående förklaring. Vi pratar om, när ska vi släppa hunden på fjället och hur beter man sig när hunden står och vad ska man göra för att det inte blir fel. Ungefär 1 miljoner saker som kan bli fel men å andra sidan är det ännu fler saker som kan bli rätt. Vi kan inte hel gardera oss och därför är det bättre att fokusera på det som faktiskt blir rätt.

Vi fokuserar på att hunden ska stanna när vi vill Och inte på att den inte ska gå efter fågel
Vi fokuserar på att ge resningsorder innan fågel går Vi fokuserar inte på att stoppa hunden innan den reser själv.
Vi fokuserar på att lära oss hundens kroppsspråk Vi fokuserar inte på att hunden förstör om den försöker komma närmare fågeln(avancerar)

Förutsättning för att vi släpper unghunden lös i fjället är att vi har en brukbar kontakt, inkallning, sitt eller ligg. Inte nödvändigtvis alla färdiga. Vi klaras oss brukbart med inkallning även om hunden inte kan sitt på håll. Har vi en stabil sitt så behöver vi ingen inkallning. OSV.

Viktigt att vi fattar beslut och höjer och sänker kriterierna snabbt utifrån situation. Er uppgift blir att när hunden stöter fågel förflytta er så att ni kommer till oppflogsplatsen.

Hunden stöter fågel när den kommer fel i vind, vi avvaktar och ser vad som händer.

Situation 1

Hunden springer hejdlöst efter och går inte att få kontakt med. Få in hunden och ta möjligheten att träna inkallning och sitt på oppflogsplats, bra möjlighet till generalisering. (denna hund har troligen jagat endel fågel tidigare i sitt liv) Här måste du eventuellt sänka kriterierna rejält. Känner ni att ni inte har kontroll på situationen och hunden ska ni inte släppa hunden något mer. Ni får resten av dagen gå på tur med hunden antingen kopplad, eller som jag skulle föredra bli dragen av hunden. Förhoppningsvis hittar ni fågel tillsammans och eftersom hunden är kopplade eller selad så har ni kontroll på situationen och ni kan sätta hunden när fågel lättar.

Situation 2

Hunden blir med låt oss säga 100 m vänder och kommer tillbaka till oppflogsplatsen. Ge beröm när hunden beslutar sig för att göra något annat än springa efter fågel, dvs stoppar upp en aning. Ge hunden ännu mer beröm belöning för att den kom tillbaka till oppflogsplatsen. (Ja du fant fuglen och det var här den var)  Låt hunden utreda ”belöning”. Klarar den av att ta mat så är den i modus för att fortsätta.

Ta en paus fundera på vad som hände, låt inte en exalterad hund och förare få fortsätta ;-)

Situation 3

Fågel lättar vi ropar/visslar sitt, ingen respons, vänta tills hunden vänder/stoppar självmant som i situation 2

Situation 4

Hunden blir med vi ropar/visslar sitt när vi tror oss veta att hunden ”hör” oss, dvs efter några meter, hunden sätter sig beröm och belöning, vi går upp till hunden. Ta tillbaka hunden till oppflogsplatsen och låt den utreda ev i koppel eller lina. Ta en paus

Situation 5

Fågel lättar vi ropar/visslar sitt hunden sätter sig! Låt hunden utreda ev i lina, här vill vi minimera risken att det flyger upp 1 fågel till som gör att hunden spricker och går efter. Ta en paus.

Situation 6

Hunden ser fågel lätta och sätter sig/stoppar upp självmant. Massa beröm och belöning, låt hunden utreda. Även här ska ni överväga att ta tag i linan när hunden utreder. Ta en paus.

Kriterier som latenstid, avstånd hund-förare, avstånd hund- fågel är frågor som ni måste ta i beaktning.

Att hunden blir kvar på oppflogsplatsen är en förutsättning för en bra utredning som förhoppningsvis leder till mer fågel i säcken. Positivt både för hund och förare.

Lär barnen gå fint

Jag blir lika förundrad varje gång jag ser ett barn som är ute och går med hunden och som försöker göra som pappa eller mamma. Synen är intressant ur fler perspektiv. Barn som dras omkring av hund som är på tur med barn och inte tvärt om. Barnet försöker korrigera hunden att inte dra i koppel och har vid korrigeringstidpunkten en bister min (ledarskapsminen).

Detta är en av anledningarna till att vi inte längre använder oss av korrieringsbaserad träning, barn gör inte som vi säger utan som vi gör.

Korrigeringsbaserad träning kräver timining och konsekvensen ska alltid infinna sig annars så gör hunden rätt och fortsätter sitt felaktiga beteende. Få barn har den timningen och styrkan att korrigera rätt, och jag tycker inte heller att det ser så trevligt ut.

Jag skulle som förälder lägga upp träningen av barn och hund på följande sätt. Börja med en valp som inte kan dra omkull barnet.

Lär barn att att säga bra och ge gobit när de går. Inte så enklet som man kan tro de vill gärna stanna när de ger belöningen.

Kriterie för barnet:

Säg bra när hunden tittar på dig ge belöning

Börja gå och säg bra när hunden följer efter och ge belöning

Fortsätt gå och när hund tittar på dig säg bra och ge belöning gåendes.

Om hunden drar stå still, vänta till hunden kommer tillbaka och tar kontakt.

Säg bra för kontakt och belöna några gånger och fortsätt framåt.

Träna korta pass

Innan hunden börjar tränas av barnet. Ska grundfärdigheterna, kontakt, följa efter tränas av vuxen med klicker så att hunden har baskunskaperna. Lär hunden att den får dra i sele men inte i halsband.